SPORTOVNĚ POHYBOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

INFORMACE

Termín: 15. 8. – 19. 8.
Téma: Vesmírné dobrodružství s tK
Program: od pondělí do pátku, od 8:30 do 16:00 hodin.
Stravování: v ceně je oběd
Cena: 2900 Kč
Obsah: Sportovně pohybové činnosti
Bezinfekčnost: zde (nutné vytisknout a podepsat)

Budeme se pohybovat v maximální možné míře na venkovních sportovištích, v případě
nepříznivého počasí máme zajištěny vnitřní prostory. Děti mají přes den zázemí v
prostorách v klubu Tanec Kladno (Generála Klapálka 1614, Kladno), kde si mohou
ponechat momentálně nepotřebné věci v rámci dne.

Doporučené vybavení:

  • Pohodlné sportovní oblečení a pevnou obuv na venkovní sportování
  • Pokrývka hlavy, krém na opalování
  • Svačina, pití, pláštěnka, batoh

Kontakt: Mgr. Lukáš Chmelík, 724 539 943
Email: taneckladno@gmail.com