KLUB

ROZVRH

EDC (Děti / Dospělí)
Taneční páry výkonnostních kategorií E, D nebo C (Latina, Standard) podle Českého svazu tanečního sportu.

BAM
Taneční páry výkonnostních kategorií B, A nebo M (Latina, Standard) podle Českého svazu tanečního sportu.

Přípravka
Tato skupina je určená pro TPV a Synchro; slouží jako přípravka na skupinu EDC.

Formace
Do skupiny formace se mohou přihlásit dívky, které už mají nějaké zkušenosti s latinskoamerickými tanci. Hlásit se mohou dívky jednotlivě (jakékoliv výkonnostní třídy). Následně budou podle výkonnosti rozdělené do skupin (formací) různě početných, které budou reprezentovat náš klub na různých soutěžích. Min. počet dívek v jedné formace je 4.

CENY SLUŽEB

LOGISTIKA