KLUB

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Pravidla rušení individuálních lekcí
Postup rušení:

 1. Nejprve kontaktujte svého partnera/partnerku, zjistěte zda má zájem vzít si lekce i bez
  vás za plnou cenu
  – pokud si lekci chce vzít, napište pouze lektorovi, že nedorazíte, ale že Váš partner/ka si
  lekci vezme
  – pokud si lekci sám vzít nechce, napište lektorovi, že rušíte lekci
 2. Pokud se chystáte lekci zrušit proveďte tak nejpozději den před lekcí max. do 18h.
 3. Po této hodině již nejsme schopni reagovat a lekce si přeházet či upravit, tzn., že při
  zrušení lekce po 18h musíte lekci uhradit.
  – to samozřejmě neplatí ve výjimečných situacích
 4. Negarantujeme Vám, že budeme schopni lekci v daný měsíc nahradit nebo, že další
  měsíc dostanete lekcí víc.

ROZVRH

EDC (Děti / Dospělí)
Taneční páry výkonnostních kategorií E, D nebo C (Latina, Standard) podle Českého svazu tanečního sportu.

BAM
Taneční páry výkonnostních kategorií B, A nebo M (Latina, Standard) podle Českého svazu tanečního sportu.

Přípravka
Tato skupina je určená pro TPV a Synchro; slouží jako přípravka na skupinu EDC.

Formace
Do skupiny formace se mohou přihlásit dívky, které už mají nějaké zkušenosti s latinskoamerickými tanci. Hlásit se mohou dívky jednotlivě (jakékoliv výkonnostní třídy). Následně budou podle výkonnosti rozdělené do skupin (formací) různě početných, které budou reprezentovat náš klub na různých soutěžích. Min. počet dívek v jedné formace je 4.

CENY SLUŽEB

LOGISTIKA